Среща на УС на СПБ с УС на КНСБ

02.10.2013

В края на месец септември бе проведена среща между представители на Управителните съвети на сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” и УС на КНСБ. На срещата бе обсъдена актуалната икономическа и политическа обстановка в страната и дейността на правителството. Двете организации се обединиха около необходимостта за включване на принципите на т.нар. Small Business Act (Акт по въпросите на малките и средни предприятия) в специална национална програма за развитие на малките и средни предприятия. КНСБ и Съюз „Произведено в България” ще си сътрудничат също около усъвършенстването на ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 г.–2020 г., в която основен приоритет да бъдат малките и средни предприятия. Двете организации ще работят и за разширяване на капацитета на Българската банка за възстановяване и развитие в тази област.


В обсъжданията на Закона за обществените поръчки КНСБ и Съюзът ще търсят увеличаване на достъпа до поръчки за български фирми, пряко свързани с предмета на дейност на съответната поръчка. Заедно с това ще се търси законово уреждане на взаимоотношенията между българските доставчици и големите търговски вериги. Двете организации ще предложат да бъде издигнат рангът на ИА „Малки и средни предприятия” и тя да бъде трансформирана от изпълнителна – в държавна агенция (на подчинение на Министерски съвет).

По време на срещата беше дискутиран въпросът за представителността на „Произведено в България”, като представителите на Съюза заявиха желанието си КНСБ да съдейства в тази посока.

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ