Общо събрание на „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес”.

29.11.2013

На 28.11.2013 г. в Интер Експо Център, гр. София се проведе редовното Общо събрание на „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес”. На събранието се взе решение за промяна в Устава на сдружението, приеха се отчетите на Управителния Съвет и Контролния Съвет за дейността ни през 2013 г. и бе избран г-н Христо Друмев за почетен председател на сдружението. Събранието направи и промени в персоналния състав на Управителния съвет. Прилагаме списък на новия УС:  

Управителен съвет на „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес”

Лукан Луканов - Председател

Андрей Райчев – Зам.председател

Кънчо Стойчев - Зам.председател

Богдан Борисов

Венцеслав Пейчев

Димитър Маджаров

Мариана Кукушевa

Мира Баджева

Огнян Радев

Пламен Грозданов

Янко Янков
 

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ