Среща на ръководствата на „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” и на Агенцията по безопасност на храните

19.12.2013

Представители на УС на „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” (Пл.Грозданов, Венцислав Пейчев, Методи Маджаров и Богдан Борисов) се срещнаха с Пламен Моллов, изпълнителен директор на Агенцията по безопасност на храните. По време на срещата бяха обсъдени въпроси свързани с подобряване на работата на агенцията по контрола на вноса, производството и търговията с хранителни продукти, подобряване и ускоряване работата по издаване на сертификатите за износ на хранителни продукти, лицензиране на кланици за износ на местни продукти в трети страни, създаване на регистър за вносителите на местни продукти в страната  и т.н. От страна на сдружението бе поет ангажимент да представи в писмена форма своите предложения за изменения на определени режими, наредби и законови положения, които ще бъдат най-внимателно разгледани в Агенцията.
 

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ