СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УС на „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” с Министър Д.Греков

22.01.2014

На 21.01.2014г. членове на УС на сдружение „Произведено в България- съюз на малкия и среден бизнес” се срещнаха с министърът на земеделието и храните проф. Греков,”.
По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани със защитата на българското производство и подкрепата на българските производители, създаване на подходяща бизнес среда за развитието на българското производство, особено в сферата на агробизнеса и преработващата промишленост. Специално внимание бе отделено на предстоящите промени в закона за храните, контрола, осъществяван от МЗГ, чрез Агенцията за храните, както на българските производители, така и на вноса. Бяха обсъдени мерки за ограничаване на нерегламентирания внос, контрола на вътрешно-общносните доставки, стимулиране на износа в това число и чрез опростяване на процедурите по издаването на разрешителни за износ.
На срещата бе обсъдена необходимостта от предприемане на мерки за стимулиране на сдружаването и кооперирането на българските производители, изграждане, на основата на публично-частното партньорство, на тържища и пазари.
Бе разгледан и въпроса и за дейността на големите търговски вериги и необходимостта от промени в закона за защита на конкуренцията.
Бе решено да се създаде съвместна контактна група за оперативно решение на възникнали въпроси.
 

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ