Д Е К Л А Р А Ц И Я на Сдружение „Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес” относно поправките в ЗОП в частта му за вертикалното възлагане

09.04.2014

Сдружение „Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес” отново поставя въпроса за промените в Закона за обществените поръчки в частта му за т.н.вертикално възлагане.

Съюзът не отрича, че вертикалното възлагане може да бъде полезно поради факта, че дава възможност да се пести време и че спомага да бъдат избегнати процедурите на оспорване и обжалване на обществената поръчка. Това обаче ще стане за сметка на непрозрачно изразходване на публични средства, на ниско качество и ефективност на извършената работа. Законът, в този му вид, спира достъпа на малките и средни предприятия до публичен ресурс и прави процедурата напълно непрозрачна.

Вертикалното възлагане може и следва да се използва само в ограничени случаи и в определени сектори, като комунални услуги, отбранителна промишленост, при проекти свързани на сигурността на държавата.

Съюзът е на мнение, че ще бъде правилно да се изчака приемането на съответната  и очаквана директива на ЕС по въпроса. В тази връзка Съюзът предлага в преходните и заключителни разпоредби да се направи уточнението, че Законът ще влезе в сила три месеца след приемането му.

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ