42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПРИЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

18.06.2014

Днес 42-то Народно събрание прие на второ четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, внесен от Румен Гечев и група народни представители. Този законопроект беше широко обсъждан както в Народното събрание и в икономическия екип на правителството, така и с професионалните организации на българските производители, неправителствения сектор и организациите на бизнеса.
Това е безспорен успех за нашето сдружение и в частност за нашите членове, който идва в резултат на дългогодишната работа на нашия екип. Ръководството на съюза участва в множество работни срещи и консултации, както с представители на изпълнителната и законодателната власт, така и с неправителствения сектор, за да постигне този благоприятен завършек в защита на родното производство.
Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията има за основна цел да допълни съществуващите разпоредби като създаде условия за осъществяване на последователна политика за защита на националните пазари, на родното производство и да осигури условия за равнопоставеност при водене на преговори при реализиране на търговски сделки и  предотвратяването на нелоялните търговски практики.

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ