Д Е К Л А Р А Ц И Я на Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” относно приемането от 42-то НС на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

19.06.2014

Сдружение „Произведено в България – съюз на малкия и среден бизнес” приветства приемането от 42-то НС на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията. Само преди седмица Сдружението и 9 браншови организации на български производители, колективни членове на сдружението, които обединяват  около 1500 български компании от малкия и среден бизнес, в които работят и са осигурени стотици хиляди работници, категорично настояха 42-то НС да се обяви в подкрепа на  законопроекта и да се противопостави на манипулирането на българското общество. За съжаление тези опити да се внуши на българското общество, че производителите са против закона продължават.

Години наред в страната се води дискусия по въпроса за дейността на монополни, картелни и олигополни стуктури в нашата икономика. За съжаление, въпреки обществения натиск, създаването и работата на редица работни групи, с участието на различни представители на бизнеса, неправителствения сектор, изпълнителната и законодателната власт в България, дейността им все още е тежко бреме върху българската икономика и обществения интерес.

Дейността на мултинационалните търговски вериги в България бе една от централните теми в тази дискусия. И това е тема, която е в центъра на вниманието на редица европейски страни, на Европейския парламент и на Европейската комисия. В повечето страни от ЕС, в различна форма, са създадени законодателни норми, целта на които е да регулират отношенията между производители, доставчици и големите търговци на дребно. През 2013 година ЕК прие План за развитие на търговията на дребно и публикува „Зелена книга”, целта на която бе да идентифицира прилаганите от големите търговци на дребно нелоялни търговски практики. Предстои приемането на специално законодателство, на ниво ЕК, по тези въпроси.

В резултат на работата на специална работна група при министъра на икономиката, енергетиката и туризма в 41-то НС бе внесен законопроект за изменение и допълнение на ЗЗК. Бе изготвена и оценка на въздействието на този законопроект. Въпреки, че по законопроекта бе постигнат удивителен консенсус (той бе внесен с подписи на депутати от ПП ГЕРБ, Коалиция за България, Синята коалиция и ДПС), благодарение на мощен лобистки натиск, законопроектът не намери място в дневния ред на 41-то НС.

Повече от шест месеца депутати от 42-то НС и екип на правителството, под ръководството на вицепремиера Бобева работи по нов проект на този закон и след консултации с браншови организации, други представители на неправителствения сектор, Съюз Произведено в България, Сдружението за модерна търговия, международни организации, бе изготвен проектът за Закон за изменение и допълнение на ЗЗК, както и на проект за изменения в Закона за храните. Те бяха одобрени, както от съответните парламентарни комисии, така и приети на първо четене от    42-то НС с консенсус, без нито един депутат против. В рамките на законовите срокове между първо и второ четене и отчитайки предложенията на търговските вериги и препоръките  в доклад на експерти на Световната банка бяха внесени допълнителни изменения, като в законопроекта за изменение и допълнение на ЗЗК, отпадна формулировката „злоупотреба със значителна пазарна сила” и бе заложена формулировка, предложена от търговските вериги: „Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне”. С цел постигането на консенсус по един така важен въпрос, организациите на българските производители се съгласиха с тази формулировка.

Днес вече имаме закон, приет от Народното събрание и въпреки, че текстът му е в пълно съответствие с практиките в редица страни членки на Европейския съюз и на Европейската комисия и че той ще допринесе за подобряване на конкурентната среда в България и за предотвратяването на нелоялните търговски практики,  опитите за лобистки натиск срещу него и за манипулиране на общественото мнение продължават.
Вярваме, че българските политици, всички държавни институции ще бъдат съпричастни с проблемите на българската икономика, ще застанат зад  българските производители и ще съдействат законът да изпълни целите си:  - да допълни съществуващите разпоредби като създаде условия за осъществяване на последователна политика за защита на националните пазари, на родното производство и
- да осигури условия за равнопоставеност при водене на преговори и при осъществяване на  търговски сделки за предотвратяването на нелоялните търговски практики.

 

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ