СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ Ha Конфедерацията на независимите синдикати в България, КТ „Подкрепа" и сдружение „Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес"

11.12.2014

 

Управителните органи на Конфедерацията на независимите синдикати в България, КТ „Подкрепа" и сдружение „Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес" на своя среща обсъдиха актуални въпроси на социално-икономическото положение в страната и възможни мерки в защита на българските производители и на родното производство. Трите организации изхождат от разбирането, че развитието на родното производство, по-високата добавена стойност в произвежданите в страната стоки и услуги пряко влияят на състоянието на МСП, на заетостта и на доходите на българските граждани .

Трите организации се обединяват около следните конкретни политики и мерки, които да предприеме правителството:

 

  1. Периодично да бъдат организирани национална информационно разяснителни кампании в подкрепа на българското производство. Те да бъдат активно подкрепяни, в това число и финансово, от българското правителство. Целта на кампаниите е да се разясни значимостта и важността на това всеки български гражданин да купува и ползва услуги „Произведено в България";
  2. Приемане на незабавни законодателни промени, които да осигурят нормална конкурентна среда в България. Те следва да ограничат дейността на картелни, монополни и олигополни структури. Първа крачка в това направление е приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.
  3. Правителството да потърси възможности да подпомогне българските производители особено тези в областта на производството на мляко и млечни продукти, месо и местни продукти, плодове и зеленчуци. Те са силно засегнати от огромния напоследък субсидиран внос на подобни продукти от страни от EC, което е следствие от ограниченията наложени от Руската федерация за внос на хранителни стоки от страните на съюза. КЗК следва да се самосезира и да направи проверка дали не става дума и за внос на дъмпингови цени. Правителството следва да разработи програма за попълване на държавния резерв с произведени в България стоки, държавни и общински болнични, детски и други заведения да се зареждат приоритетно с произведени в България продукти, да се затегне                фито-санитарния контрол на вносните стоки, да се прекрати практиката на опаковане на вносни продукти и предлагането им на вътрешния пазар, като български и т.н.

При успешното реализиране на посочените по-горе мерки и политики ще се запазят около 10000 работни места в областта на производството на мляко и млечни продукти, месо и местни продукти, плодове и зеленчуци. 

  1. Ползвайки опита на редица европейски страни да се разработи
    програма за стимулиране на износа, включително и с финансово
    подпомагане на български производители, които изнасят продукция с висока степен на обработка. При подготовка на бюджет 2015г. да се предвиди субсидиране на износа за трети страни, каквато практика е широко разпространена в страни от
    EC. От особено значение е да се подобри работата по експортното застраховане, с помощта на държавата да се разработят нови и да се подпомогне връщането ни на традиционни за България пазари.

5. Да се създадат стимули за хоризонтално и вертикално коопериране и сдружаване на български производители, което ще им осигури сравнителни преимущества при реализация на вътрешния и международните пазари.

6. Промяна, за определен времеви период, на критериите за определяне на малки и средни предприятия, като за страните от Централна и Източна Европа се прилага само критерия за годишен оборот или за стойност на активите и отпадне второто изискване за брой на работниците (до 10 - микро, до 50 - малко и до 250 - средно). Поради по-ниската си технологична обезпеченост българските предприятия са далеч от изискванията за годишен оборот и поддържат по-голям персонал. Това ограничава възможностите им за усвояване на пълния размер, примерно по ОП Конкурентоспособност. До края на годината предстои актуализиране на Акта за малкия и среден бизнес на EC (Small Business Act) и правителството следва да направи такова предложение.

 

 

 

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ