Среща на представители на ръководството на Съюз Произведено в България с министъра на икономиката Божидар Лукарски

21.01.2015

 

Среща на представители на ръководството на Съюз Произведено в България с министъра на икономиката  Божидар Лукарски

На 20-ти януари 2015 г. се проведе среща на представители на УС на Съюз Произведено в България с министър Божидар Лукарски. На срещата бе обсъден широк кръг от въпроси, свързани с подпомагане на малкия и среден бизнес в България, чрез облекчаване на административните процедури, намаляване на бюрокрацията, подобряване на достъпа до обществени поръчки и т.н. Двете страни изразиха общото мнение, че от особено важно значение е да се облекчи максимално съществуващите задължения за отчетност на  микро бизнеса в България. Преминаването към издаването на патенти за извършване на бизнес на микро предприятия е възможен път за решение на проблема. Принципно бяха обсъдени целите, които си поставя внесения в 43-то НС проект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията и необходимостта в страната да се гарантира нормална пазарна среда и конкуренция, които да гарантират равнопоставеност на всички участници.  Двете страни изразиха обща позиция, че правителството и неправителственият сектор следва да обединят усилията си в защита и развитие на българското производство и каузата „избирам или купувайте българското” да стане кауза на всеки българин.

Бе засегнат и въпросът за ситуацията на пазара за млечни продукти, възникнал след наложеното от Русия ембарго за внос на такива продукти от ЕС и засиления дъмпингов внос на жълти сирена от Полша и някои други европейски страни. 

Бе договорено да продължат контактите на оперативно ниво и в близките дни да се проведе по-широка среща с участието на ръководители на звена в МИ.

На срещата присъства Даниела Везиева, зам. министър на икономиката и Лидия Колева, директор за връзки с обществеността.

От страна на Съюза участие взеха членовете на УС Кънчо Стойчев, Пламен Грозданов и Богдан Борисов.

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ