СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗ ‘ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ’ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

05.02.2015

През последните седмици ръководството на сдружението активизира контактите си с представители на правителството. Бяха проведени срещи с министър Божидар Лукарски и с Даниела Визиева, заместник министър на икономиката. От страна на Съюза участваха Лукан Луканов, Кънчо Стойчев и Пламен Грозданов. По време на разговорите, бяха засегнати широк кръг от въпроси, свързани с подобряване на бизнес средата в България, облекчаване на съществуващия бюрократичен и административен натиск върху микро, малкия и среден бизнес, отношенията с търговските вериги и проекта за Закон за изменение и допълнение на ЗЗК, кампанията „Избирам българското” и др. По редица въпроси се констатира съвпадение или близост в позициите. Бе постигната договореност да продължи сътрудничеството между Министерство на икономиката и Съюза, за целта на което ще бъде създадена и специална работна група.

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ