Среща на представители на ръководството на СПБ и на Българската Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) със зам.министъра на здравеопазването д-р Адам Персенски

09.04.2015

 

На 8-ми април 2015 г. се проведе среща на Лукан Луканов, Пламен Грозданов и Мила Златкова със зам.министъра на здравеопазването д-р Адам Персенски.

На срещата, от страна на Съюза, бе поставен въпросът за провежданата необосновано рестриктивна политика от страна на контролните органи на министерството на здравеопазването при прилагане на Директива 1223/2009  на ЕС. Тази волна или неволна дейност води до администриране на бизнеса до степен, която е против интересите на българските производители и потребители и води до неравнопоставеност на българските производители спрямо конкурентите им от други страни.

От страна на Съюза бе подчертано, че регламент 1223/2009 има следните основни цели:

  • Насърчаване на добрите практики, както и на производителите, които ги прилагат;
  • Стимулиране и насърчаване на иновациите и предлагането на иновативни продукти;
  • Предоставяне на крайния ползвател на достоверна, честна и правдива информация за продукти и възможност да направи най-правилния избор;
  • Ограничаване на сивия сектор, защита от нелоялна конкуренция и практика;
  • Подкрепа и стимулиране на специфични и традиционни производства, които са от национално значение.

В противоречие с тези цели, контролните органи правят „прочит” на законодателството и дават тълкования, които обезсмислят инвестициите в иновации и научни разработки, отричат вековни български традиции и природни дадености, игнорират научни достижения.

Бе подчертано още, че контролните органи не следва да съсредоточават дейността си само в българските производствени предприятия, но и да обърнат сериозно внимание на местата, където се реализира тази продукция, като подлагат на контрол всички продукти, които се предлагат на българския потребител.

Д-р Персенски изрази съгласие с доводите, изложени пред него. В последвалата дискусия бяха сериозно обсъдени въпроси, свързани с прилагането на  регламент 1223 в частта му „Рекламни претенции за продуктите”. Бе договорено на експертна среща да продължи диалога между СПБ, респективно БНАЕМПК и МЗ. 

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ