Лицензионният договор и Правилата за ползване на марката „Избирам българското”.

09.05.2012

С решение на УС на СПБ от заседание, проведено на – 09.05.2012 г. се утвърдиха Лицензионният договор и Правилата за ползване на марката „Избирам българското”.

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ