Бюлетин за месец януари 2013

06.02.2013

 

На 10.01.2013 По покана на УС на Съюз Произведено в България, от 17.00ч., в офиса на сдружението, се проведе среща на представители на управителните съвети на СПБ и на Сдружението за модерна търговия

 

От страна на Съюз Произведено в България присъстваха:

Л.Луканов – Председател на Изпълнителното бюро(ИБ) 

А.Райчев – член на ИБ

М.Кукукшева – член на УС, председател на Асоциацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България

Евг.Иванов – член на УС, председател на Асоциацията за парфюмерия и козметика

П.Грозданов – Изпълнителен директор

С.Момчилова – експерт „Връзки с обществеността“

 

От страна на Сдружението за модерна търговия присъстваха:

Ерих Сухи – Главен изпълнителен директор на „Билла България“

Д. Спасов –  Главен изпълнителен директор на „Кауфланд България“

В. Данчев  – Директор Продажби на „МЕТРО Кеш енд Кери България“

 

      Страните споделиха оценките си за икономическата ситуация в страната  и обсъдиха възможностите за подобряване на взаимния диалог и търсенето на взаимно приемливи решения на спорните между тях въпроси. 

 

Двете страни изразиха становище, че срещата е била полезна и че подобни срещи следва  да бъдат организирани регулярно.

 

На 11.01.2013 в централата на Националното сдружение на малкия и среден бизнес в България се проведе среща между изпълнителния директор на СПБ Пл.Грозданов и председателя на НСМСББ г-жа Елеонора Негулова.  Бъдещо партньорство . На 22. 01. 2013г се проведе среща между УС на двете организации в централата на СПБ. Бяха набелязани области на взаимно сътрудничество. В резултат на срещата на 25 януари 2013 година, на заседание на разширения състав на Управителния съвет на Националното сдружение на малкия и среден бизнес, се взе решеие НСМСБ да започнат преговори по принципите и обхвата на взаимодействието и сътрудничеството със СПБ. В тази връзка има излъчени 3-ма преставители, които да представляват сдружението . Насрочена е дата и дневен ред на поредната срещата в централата на СПБ.

 

На 24.01.2013 г  Ръководството на СПБ се срещна с Марияна Печиян Председател на Клуба на жените предприемачи и мениджъри в България. На срещата г-жа Печиян пое ангажимент да представи програмата на съюза пред УС на Клуба на жените предприемачи и мениджъри, както и фирмите членове на клуба на подкрепят петицията до НС в подкрепа на ЗИД на ЗЗК .

 

На 25.01.2013г. в централата на СПБ се състоя среща на ръководството на СПБ с евродепутатът Надежда Нейнски. От страна на СПБ присъстваха Лукан Луканов – председател, Пламен Гразданов – изпълнителен директор, Евгени Иванов член на УС, Марияна Кукушева член на УС и предсадател на Камарата на хлебопекарите и сладкарите и Соня Момчилова . Бяха обсъдени серия от въпроси касаещи проблемите на малкия и среден бизнес у нас.  Потърсено бе сдействието на г-жа Нейнски в качеството и на член на ЕНП за огласяване проблемите на производителите и порочните търговски практики на големите търговски вериги у нас. Лидерът на Политическа Формация ЕДИНСТВО  предложи включването на наши представители на европейския форум “Перспективи пред малкия и среден бизнес”, който ще се проведе в Брюксел през април, както и да заложи в дневния ред на председателстваното от еврокомисар Тайани събитие, теми свързани със специфичната проблематика на родния бизнес

 

На 28.01.2013г в 13.30 ч. ръководството и членове на СПБ се срещнаха с ръководството на Партия движение  България на гражданите   . 

От страна на СПБ в срещата взеха участие : Лукан Луканов предсадетел на СПБ, Пламен Грозданов изпълнителен директор,Кънчо Стойчев секретар към ИБ на УС на СПБ, Евгени Иванов член на УС на СПБ, Марияна Кукушева член на УС и председател на УС на Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България, Кольо Колев – секретар на Браншовата камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България и Соня Момчилова – завеждащ Връзки с обществеността към СПБ. От страна на ПДБГ представители бяха  - Меглена Кунева председател , Даниел Вълчев член на НС , Десислава Димитрова член на НС, Людмила Елкова секретар и Антон Тренчев представител на пресофиса.

 На срещата бяха обсъдени проблеми на малкия и среден бизнес у нас, като председателя на СПБ Лукан Луканов в детайли изложи мерките и основните приоритети на съюза а Кънчо Стойчев запозна Меглена Кунева и сподвижниците и с целите и идеите на съюза. От своя страна Г-жа Кунева изложи вижданията относно целите, които ще залегнат в икономическата част на предизборната и програма и вижданията си за предприемане на спешни мерки относно нарастващата безработица и спада  на производството. Марияна Кукушева запозна партийните лидери с проблемите на хлебопроизводителите и злоупотребата от страна на собствениците на търговски вериги с монополното им положение. Даниел Вълчев изяви желание срещите на партийното ръководство със съюза да продължат и да се премине към ефективно партниране по посока изработване и синхронизиране на мерки за спешно решаване проблемите на производителите.

 

На 31.01.2013 г-н Пламен Грозданов изпълнителен директор на СПБ, Богдан Борисов член на УС на Националната асоциация на млекопработвателите и управител на ЕКО-ЕФ ЕООД „Карабунар”, Димитър Маджаров управител на „Димитър Маджаров”ЕООД , член на УС на Асоциация на месопреработвателите се срещнаха с г-н Валери Николов, мажоритарен собственик на търговска верига ФАНТАСТИКО и членове на нейното ръководство. Бяха обсъдени въпроси, касаещи  доставчиците и търговската верига, както и мерки за дългосречно партньорство между българската верига и СПБ. Г-н Николов изрази готовност да подкрепи усилията на СПБ в кампанията в защита на българския производител. 

 

През целия месец Представители на СПБ и чланове на ръководството имаха медийни участия и публични изяви за които ви информирахме своевременно. Сред по значимите от тях бяха участието на изп. Директор Пламен Грозданов в сутрешния блок на България он еър, http://bgonair.bg/bg/sutreshen_blok_/delyt_na_vnosnite_stoki_na_bylgarskiq_pazar_se_uvelichava

 

Участието на  Кънчо Стойчев сутрешния блок на БНТ http://bnt.bg/bg/news/view/93396/obshtestveno_mnenie_i_izbori

 

 

Както и статията във вестник ПРЕСА - Икономика на джунглата

http://pressadaily.bg/publication/7942-

 

статията на г-н Лукан Луканов във вестник СТАНДАРТ

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-01-09&article=436759

 

и интервюто му за Десетте мерки за малкия и среден бизнес пред  БНР

http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/NeshtoPoveche/economics/Bulgaria/Pages/0201Lukan.aspx

 


 Бюлетин за месец януари 2013

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ