Среща на СПБ с експерти от МИЕТ

08.02.2013

Среща на СПБ  с експерти от МИЕТ

 

 

На 1.02.2013г. изпълнителния директор на СПБ Пламен Грозданов, члена на УС Евгени Иванов и завеждащия Връзки с обществеността на СПБ Соня Момчилова се срщнаха с експертите и директорите на дирекции от МИЕТ:г-н Ивайло Грънчаров директор на дирекция „БСПМСП”,, г-жа Ирена Николова държавен експерт в отдел „Политика за малките и средните предприятия”,   г-жа Петя Пеева, главен експерт в отдел „Секторни анализи”, г-жа Емилия Радева, началник отдел „Иновации и предприемачество”, г-н Николай Истатков, държавен експерт в отдел „Иновации и предприемачество”,  по повод спешната необходимост от провеждане на кампания ИЗБИРАМ БЪЛГАРСКОТО. 

Г-н Грозданов представи пред експерите, които се ангжираха да информират министъра, проблемите на членовете на съюза и причините поради които се налага провеждането на национална кампания по възстановяване репутацията на българските стоки и услуги, като и по-широката информираност на българските потребители за важноста от издигане нивото на съзнанието ни на ново, национално отговорно ниво, което ще изиграе съществена роля в стабилизирането на икономиката ни. 

Евгени Иванов сподели най-честите и ярки проблеми на българските производители а пиар специалистът Соня Момчилова представи идеите за национално представителна кампания с мото Избирам българското.

Двете страни се договориха за следваща среща в по –широк кръг на която представителите на СПБ да представят концепция за кампанията а представителите на министерството да изложат вижданията и готовността си да подкрепят логистично и финансово идеята на сдружението на малкия и среден бизнес у нас.

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ