Съюз произведено в България приветства решението на ЕК

08.02.2013

Съюз произведено в България приветства решението на ЕК

 

Съюз произведено в България приветства и е изключително удовлетворен от решението на Европейската комисия да приеме Европейски план за действие в областта на търговията на дребно и зелена книга относно нелоялните търговски практики между предприятията по веригата на доставки на хранителни и нехранителни стоки. Това решение потвърди спешността от мерки срещу нелоялните търговски практики и злоупотребата с значителна пазарна и преговорна сила, които са в центъра на вниманието на Съюза през последните няколко години. В резултат на последователната позиция на СПБ и на активната му работа в тази посока през септември 2012г. в Народното събрание на Република България, при похвален и обещаващ консенсус между четири водещи парламентарни сили, бе внесен проект за допълнение и изменение на Закона за защита на конкуренцията, целта на който е да се прекратят именно тези нелоялни търговски практики. За съжаление този проект отлежава вече шест месеца в НС и не намира място в програмата на парламента.
Приемането на Европейски план за действие в областта на търговията на дребно и зелена книга относно нелоялните търговски практики между предприятията по веригата на доставки на хранителни и нехранителни стоки показва, че Съюз Произведено в България е анализирал и  оценил компетентно   проблемите и е действал в посока, в която, както отчитаме днес, мислят и действат нашите европейски партньори. Съюз Произведено в България призова своите членове да се включат активно в консултациите, които започват с приемането на Зелената книга и които ще помогнат на Комисията да оцени обема на нелоялните търговски практики и да събере сведение за въздействието им върху икономиката на страните и трансграничното им действие.
« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ