Декларация по повод многократно завишените сметки за потребление на електроенергия

13.02.2013

Декларация  по повод многократно завишените сметки за потребление  на електроенергия

 

 

По повод стотиците възражения на наши членове и възмущението им срещу завишените сметки за потребление на електроенергия (между 60% и двукратно увеличение), Съюзът на малкия и среден бизнес „Произведено в България” категорично се обявява за сформиране на одитен орган, който да има правомощията да контролира софтуеъра на електромерите, отчитащ потребеното електричество. Съюзът категорично застава зад  разумното искане за нормативна уредба (такава в момента не съществува), която да регламентира инсталирането на вътрешен, контролен  електромер, с данните на който да могат да се оспорват сумите, отчетени от дружествата. СПБ счита, че демонтирането на електромерите и провеждането на най-съвършената проверка от страна  на метрологичните лаборатории не е необходимо, защото там едва ли имат тестове, които да отчетат как работи софтуерът на електроразпределителните дружества, чиято собстваност електромерите се явяват всъщност. А без проверката на този софтуер не могат да бъдат оспорени показателите на електромерите и съответно на сумите, които трябва да бъдат платени за ползвана електроенергия. Тревожен е фактът, че  нито едно ЕРП- дружество не удостоверява документално, къде и как е сертифициран този софтуер Във всяко производство - хлебопроизводството, текстила, мебелното производство, дървопреработката, с изключение на ИТ-сектора - последните сметки за ток са с драстично увеличение . Налага се отново да напомним, че  в ЕС има директива със заложена формула, която определя доколко един продукт е пазарен и конкурентоспособен. А тя е - таванът на енергийните разходи за производство или продажба на даден продукт да не надхвърля 3%. У нас енергийните разходи за производството на даден продукт минават 15 и доближават 20%.
Без да се предприемат категорични и решителни действия за възстановяване на лоялността и коректността от страна на монополистите шансът на българския производител да оцелее клони към нула.

 

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ