Спешно е необходима одитна система за контрол върху софтуера на електромерите

18.02.2013

Спешно е необходима одитна система за контрол върху софтуера на електромерите

 

От Съюз „Произведено в България” направихме две сериозни и абсолютно точни предложения, отнасящи се до цената на електроенергията. Това каза за Агенция „Фокус” Мариана Кукушева, член на управителния съвет на Съюз „Произведено в България”. „Първото предложение е - да се създаде спешно одитна система или да се въведе някакъв контрол върху софтуера, с който се изчисляват и начисляват сметките на всеки потребител в България. Второто, което предложихме, и е възможно, е да бъде вписано и узаконено в много кратък срок правото да бъдат поставяни контролни електромери – такива, които не могат да бъдат манипулирани дистанционно, но същите трябва да бъдат аналогични с електромерите, които ни поставят енергодружествата. Нашето конкретно предложение е - да бъдат разширени правилата за измерване на количеството енергия, които са приети с решение от 10 април 2007 година. В тези правила има споменаване на контролни електромери, без да е указано къде и как биха могли да бъдат монтирани и как техните данни биха служили за основателно оспорване на начислените суми”, обясни Кукушева. 
Тя даде за пример - една енергийна компания, при която цената на дневната енергия е повишена за 2 години с 60%, нощната енергия за 2 година е покачена с 96%, повишението на добавките също за 2 години е 232%. „Декларацията с предложенията ни е внесена на 13 февруари в Министерски съвет, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, ДКЕВР. Очакваме да се вземат предвид тези предложения. Необходимо е да дадем правото на защита на всеки потребител. В момента нито един потребител няма как да оспори данните от сметката. Повече от несериозно е да се опрощават някакви сметки, защото българските граждани не молят опрощение, те търсят справедливост”, каза още Мариана Кукушева.
По думите й - избягва се и темата - чия собственост са топлофикациите. Топлофикациите с изключение на софийската са собственост на същите енергийни дружества. Има тенденция - там, където са завишени сметките за топлофикация, драстично е по-малко завишаването на сметките на енергоизточниците. 
„Монополното присъствие на енергийния пазар е точно разпределено между определен брой фирми. Оказа се, че всички останали дружества са дъщерни”, посочи Кукушева.
„Темата Дянков беше предизвестена. Добрата новина е, че един финансов министър, който се държеше арогантно със своите работодатели, т.е. данъкоплатците на държавата, си отиде към държавата, на която той е гражданин. Смяната на Дянков няма да плати сметките нито на битовите, нито на промишлените абонати” – посочи Кукушева.
 
Информационна агенция "Фокус"
« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ