Пламен Грозданов, изпълнителен директор на „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес”, взе участие като гост-докладчик в Конференция на обединените бизнес-клубове за положението в стра

31.03.2013


На 31.03.2013 г. Г-н Пламен Грозданов, изпълнителен директор на „Произведено в България  – Съюз на малкия и среден бизнес”  взе участие като гост-докладчик в Конференция на обединените бизнес-клубове за положението в страната и отражението върху малкия и среден бизнес;
Изпълнителния директор на „Произведено в България  – Съюз на малкия и среден бизнес” Пламен Грозданов, подчерта, че внимателният прочит на европейския акт за малкия и среден бизнес може да оформи една правилна стратегия за развитието на бизнеса в българия. Отбеляза значението на приетия от ЕК на 31 януари 2013 г. „План за развитие на търговията на дребно“ и публикуването на Зелената книга за нелоялните търговски практики. Важно е българският бизнес да участва в консултациите, стартирани с публикацията на Зелената книга, за да се види какви са практиките на големите търговски вериги у нас. Пламен Грозданов накратко запозна конференцията с 10-те мерки, предложени от „Произведено в България  – Съюз на малкия и среден бизнес” за подобряване на бизнес средата и положението на МСП. Внимание бе отделено на създаването на тържища и пазари и в тази връзка бе подчертана необходимостта от промяна на отношението към думата „кооперация“, защото в Западна Европа, например в Швейцария, тази практика е издигната в култ. Именно кооперацията е инструмент, който защитава малкия и дребния бизнес и търси защита срещу големия – срещу картелите.

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ