Участие на Евгений Иванов, член на УС на „Произведено в България – Съюз на малкия и среден бизнес”, в БНР, програма "Христо Ботев", на тема “Съдебната система и бизнеса в България”

01.04.2013

В своето интервю пред БНР, програма “Христо Ботев”, г-н Евгений Иванов, член на УС на „Произведено в България  – Съюз на малкия и среден бизнес” подчерта, че независимостта е най-важната характеристика на съдебната система. Усещането за независимост в правораздаването пряко влияе върху икономическия растеж. Според г-н Иванов, “Бързото и ефективно правораздаване намалява разходите на бизнеса и засилва интереса на чуждестранните инвеститори”.

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ