Настъпва ли краят на злоупотребата с пазарна сила от страна на търговските вериги? Какво прави Европа по този въпрос?

17.04.2013

На 17.04.2013 „Произведено в България-Съюзът на малкия и среден бизнес“ даде  пресконференция, която се състоя в пресклуба на БТА с основна тема злоупотребата с пазарна сила от страна на търговските вериги и действията на Европа по този въпрос.

Комисията за защита на конкуренцията изиска информация от шест търговски вериги, като част от правомощията си за извършване на последващ контрол, относно пълното, точно и своевременно изпълнение на предложените от тях и одобрени от КЗК предложения за поемане на задължения.
Защо след като  „Произведено в България - Съюзът на малкия и среден бизнес“ алармира от една година и внесе с безпрецедентната подкрепа на всички парламентарно представени политически сили Предложение за изменение и допълнение  на ЗЗК с цел прекратяване на лошите практики на територията на веригите, едва сега дочакахме отзвук от държавния регулатор. Какви мерки предприема ЕС с цел нормализиране на пазара и прекратяване на злоупотребата с пазарна сила. На какво се дължи продължителното престъпно бездействие от страна на държавата -  това бяха част от  темите, разгледани на Пресконференцията, която ПБСМСБ организира в пресклуба на БТА .
 

« назад

ВРЪЗКИ
ПИШЕТЕ НИ